KỶ NGUYÊN MỚI

( Năm thứ nhất 1965 nguyên niên )

TUYÊN NGÔN

của Việt Nam Dịch Lý Hội

Năm Ất Tỵ 1965 là nguyên niên Việt Nam Dịch Lý Hội tựu thành.

1. /Thời kỳ của hai nền văn minh giao tiếp.
Xét vì : Vận hội văn minh tinh thần đã qua và Vận hội văn minh vật chất đang kế tục, đến đây là thời kỳ của hai nền văn minh ấy giao tiếp.

2. / Nhịp cầu nối tiếp giữa huyền vi và hiển hiện.
Xét vì : Cán cân quân bình giữa hai nền văn minh ấy có chênh lệch. Tức là giữa đạo lý khoa học và khoa học đạo lý thiếu thông cảm lẫn nhau, bởi chưa có nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện.

3. / Khoa học tổng tập Vạn vật quy nhất lý.
Khắp hoàn cầu chưa có sở học Vạn vật quy nhất lý để đệm vào trong mọi ngành khoa học hiện có, nên thiên hạ của hai nền văn minh ấy có thể trái nghịch nhau hoặc khinh miệt nhau một cách rất nặng nề.

4. / Thanh bình hạnh phúc trong nhân loại.
Xét vì : Nếu có một Lý học Vạn vật quy nhất lý hợp thời được và bị đệm vào trong mọi ngành học, nó sẽ đem lại cho phần tri thức và kiến thức đă và đang bất đồng ý sẽ dễ thông cảm nhau hơn. Mà do đó, sẽ tạo nên cảnh thanh bình hạnh phúc trong nhân loại sau này.

5. / Dịch lý là cây đại thọ.
Xét vì : Dịch lý được và bị xem như cây đại thọ sống giữa hai nền văn minh nhân loại ấy. Và nó chính thị là sở học Vạn vật quy nhất lý.

6. / Nền văn minh hòa cụu hợp tân.
Văn minh Dịch lý Việt nam với con người thời nay ( dịch lý thời nhân ) là một lý học hòa cựu hợp tân, là nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện.

7. / Dịch lý là khoa Siêu việt học.
Xét vì : Dịch lý xứng danh là một khoa Siêu việt học, có thể dung hợp được cả hai nền văn minh nhân loại, trong tất cả mọi tầng lớp dân chúng.


CHÍNH VÌ : Bởi các lý lẽ nêu trên mà ngày nay mới có lý để Việt Nam Dịch Lý Hội được và bị tựu thành. Tức là chúng tôi nguyện góp mặt với thời đại, quyết tâm đem khoa siêu việt học này vào nhân thế.

Khoa ấy khi xông pha vào đạo thiên hạ, có thể đổi thành những danh từ phù hợp và phổ thông hơn :

  • Uyên nguyên cho phần đạo lý. Và là :
  • Siêu việt cho phần khoa học tổng tập.
Tóm lại, khoa Siêu việt học, tức là khoa học tổng tập của nhân thế nay đã được và bị chào đời.

Ước mong các vị tu sĩ, ẩn sĩ trong mọi đạo giáo, cùng các nhà triết học, bác học uyên thâm, văn nhân, học sĩ khắp nơi trong nước và trong nhân loại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để cùng nhau xây đắp hoàn hảo nhịp cầu nối liền giữa huyền vi và hiển hiện. Tức là tạo cơ hội cho đạo lý khoa học và khoa học đạo lý đương thời tương cảm được với nhau đó vậy.

Toàn thể sáng lập viên Việt Nam Dịch Lý Hội đồng kính cáo.

Sàigòn, ngày Mậu Thân 24, tháng 5, năm Ất Tỵ 1965, giờ Tỵ
( ngày 25/06/1965, hồi 11giờ ).
BAN SÁNG LẬPGiấy phép thành lập Việt Nam Dịch Lý Hội : Nghị định số 620/BNV/KS ngày 11/05/1965Kỷ nguyên TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC
năm thứ chín 1973

Hay
VŨ TRỤ ĐẠO Kỷ nguyên LIÊN HÀNH TINH.

Kỷ nguyên mới khai mở vào năm Ất Tỵ 1965. Năm ấy chính là nguyên niên của Việt Nam Dịch Lý Hội tựu thành và chào đời với 7 lý do (bản Tuyên ngôn của Việt Nam Dịch Lý Hội).

Nhờ vào thiện chí của muôn phương, bất kể ngấm ngầm hay công khai, nay đă đem lại thành quả tốt đẹp. Có nghĩa là những thiện chí lẻ tẻ trong nhân thế đă tìm về Việt Nam Dịch Lý Hội. Và nơi đây đă khéo léo kết thành một bông hoa thiện chí cho kỷ nguyên mới.

Trời đất đă xui khiến như vậy, nên chúng tôi mới làm xong được bảy điều trong tuyên ngôn của Việt Nam Dịch Lý Hội. Nối tiếp theo đó là những ước vọng mới được và bị xem như là bước thứ hai trong vấn đề Dịch Lý Việt Nam.

Người Việt Nam có ước vọng cho nhân loại :

Ước vọng có 6 điều, mà cũng là mục đích tối hậu của nền Văn minh Dịch lý Việt nam.
Ðiều 1 : Cống hiến cho nhân loại Vũ Trụ Đạo.
Ðiều 2 : Thiên nhiên Xã hội học.
Ðiều 3 : Sinh động Liên hành tinh.
Ðiều 4 : Khoa học Tổng tập Vạn vật quy nhất lý.
Ðiều 5 : Dịch Võ Ðạo.
Ðiều 6 : Dịch Y Ðạo.

Ðiều thứ nhất :

Vũ trụ Ðạo, niềm hy vọng tối thượng của con người. Con người phải có thời gian để tham khảo, học hỏi về cái hiểu biết đúng về lẽ thật của con người, của muôn đời và khắp mọi nơi đă, đang và sẽ mãi mãi biến động, đi ở trong nhất lý là yếu lý Âm Dương Ðồng nhi Dị, và nhất luật là Biến hoá Luật. Hội chúng tôi đă hoàn thành xong phân khoa Vũ trụ Ðạo.

Ðiều thứ hai :

Thiên nhiên Xã hội Học, đáp ứng thỏa măn nhu cầu trí trí ý của con người nào có phần, có dịp hiểu biết về phép tổ chức cơ mật của vũ trụ vô hữu, thiên địa quỷ thần. Tức sẽ thấu đáo về xă hội muôn loài vạn vật quây quầng, hội tụ ra sao ? Ðể rồi nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho sự tổ chức trong xã hội loài người. Hòa hợp được cùng với ý của thiên địa, làm thành tam tài là thiên địa nhân.
Chúng tôi đă hoàn thành phân khoa Thiên nhiên Xã hội Học.

Ðiều thứ ba :

Sinh động Liên hành tinh nhằm giúp loài người theo dõi và tiên đoán dễ dàng mọi sự biến động, biến chuyển của trời, đời, người trong vũ trụ đạo. Nhờ đó sẽ tiến thoái cực kỳ linh động trong việc củng cố đạo lý khoa học, dụng đạo lý hướng dẫn đời sống dành cho những nhà lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp luôn có lòng nghĩ tới sinh linh.
Con người liên hành tinh sẽ hành động theo hiểu biết của kiến thức mới, thiên nhiên xã hội, sẽ đem lại được nhiều thanh bình, an lạc hơn trên hành tinh địa cầu nầy. Con người sẽ rất yên tâm chung lo phát huy vấn đề Vũ trụ Ngữ Liên hành tinh để tiến vào vũ trụ đạo đời đời. Có như vậy, mới mong thám hiểm được nhiều hành tinh khác, giảm được muôn triệu tỷ tinh thần, thể xác, xương máu của con người.

Ðiều thứ bốn :

Chúng tôi trân trọng tuyên bố
Văn minh Âm Dương Rồng Tiên Việt nam chính thị là

Khoa học Tổng tập Vạn vật quy nhất lý.

Mỗi mỗi con người đang đứng rải rác trong tất cả mọi ngành học vấn ngọn ngành đều có thể tham dự để hiểu biết rő về luật Cấu tạo Hóa thành do Kỷ nguyên mới hướng dẫn. Nhơn đó, con người sẽ tùy nghi, bắt chước mà chế tác, phát minh để mà cấu tạo hóa thành ra thế này, thế nọ, thế kia, thế khác... riêng cho trong mỗi ngành của mình ngày càng thêm mới, để đủ và thừa sức đáp ứng cho nhu cầu nhân dụng.
Chúng tôi đă hoàn thành Văn minh Dịch lý Việt nam, đủ và thừa sức đệm vào mọi ngành học lẻ tẻ mà con người đã bày ra và sẽ bày ra. Cũng gọi là : áp dụng Dịch lý vào mọi lãnh vực, góp phần hữu dụng của Dịch lý cho nhân thế.

Ðiều thứ năm :

Dịch Võ Ðạo chỉ bảo về quân bình sinh động. Là khoa học võ văn hỗ trợ, hỗ tương cho khoa học văn vő.
Con người bất kể nam nữ, trẻ già đều có loại thể dục, thể thao đúng theo đạo biến hóa, biến chuyển của trời đất, không được thái quá hoặc bất cập ở trong con người. Đạo văn vő, võ văn tự làm thầy, làm bạn lẫn cho nhau, không để cách biệt giữa văn minh tinh thần với văn minh vật chất.

Ðiều thứ sáu :

Dịch Y Ðạo để cứu tế, bồi dưỡng, hưởng thụ.
Con người sẽ được cứu giúp, chữa trị, bồi dưỡng cho được quân bình tinh thần ( trị tâm bịnh, trí bịnh ) và thể xác trong phạm vi có thể được, tức chưa đến độ cực của cực. Để con người có thể thêm phần nào trường thọ, thêm phần nào hưởng thụ hạnh phúc do công cuộc tiến hóa trong xã hội loài người, khi làm kiếp người, đi ngang qua trên hành tinh địa cầu nầy.

Sàigòn, ngày Giáp Dần 15, tháng 2, năm Quý Sửu, giờ Thìn ( ngày 19/05/1973 ).
Việt nam Dịch lý Hội kính cáo

Giấy phép thành lập Việt Nam Dịch Lý Hội : Nghị định số 620/BNV/KS ngày 11/05/1965      Ðơn xin thành lập Việt Nam Dịch Lý Hội ngày 06/11/1964
      Giấy phép nghị định số 620/BNV/KS... Cho phép thành lập Việt Nam Dịch Lý Hội.
      Ðã đăng trong công báo Việt Nam Cọng Hòa năm thứ 11, số 25, xuất bản ngày thứ bảy 28/05/1965.
      Nơi chuyên dạy Chân Lý Học.
      Và đã có đầy đủ tài liệu sách vở về Dịch Lý Học.

Sàigòn, ngày Mậu Thân 24, tháng 5, năm Ất Tỵ 1965, giờ Tỵ